Komputery

Ułatwienie pracy

Ludzie od wieków starali się ułatwiać sobie pracę. Trudno sobie zresztą nawet wyobrazić wykonywanie czegokolwiek bez narzędzi. Nastąpiła faza rzemieślnicza, następnie maszynowa, a obecnie weszliśmy w fazę zautomatyzowaną, częściowo albo całkowicie.


W pierwszym wypadku automatyzacja produkcji polega na nadzorowaniu przez człowieka jednej fazy wykonania całości danej produkcji i przekazanie jej do dalszych etapów. Można to zilustrować na przykładzie karoserii samochodowej, gdy operator nadzoruje roboty montujące karoserię samochodową, a po zakończeniu, przekazuje ją do lakierowania, czy to za pomocą wózka widłowego, czy taśmociągu, gdzie ponownie, już w komorze lakierniczej, do pracy przystępują roboty. W drugim wypadku rola operatora ogranicza się wyłącznie do nadzoru pracujących maszyn, które samodzielnie przekazują produkt do kolejnych etapów i reagowaniu podczas ewentualnych awarii.


Nie jest to przykład jedyny. Całkowicie zautomatyzowane linie produkcyjne działają w wielu branżach, także spożywczej. Produkcja napojów odbywa się całkowicie wręcz bez udziału ludzi, a ich rola polega jedynie na zaprogramowaniu receptur i na nadzorze prawidłowego działania maszyn.

Dodaj komentarz